CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ

Chiều 17/5/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức Lễ công…

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Chiều 20/5/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức phát bằng…

BÀN GIAO THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT Ô TÔ ĐIỆN

Chiều 02/6/2022, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao thiết bị phục…

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

LUẬT GIÁO DỤC 2019

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Tải xuống: GIAY DE NGHI

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN – MẪU DÀI

Tải xuống: Giaydenghithanhtoan – dai Giaydenghithanhtoan – dai

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN – MẪU NGẮN

Tải xuống: Giaydenghithanhtoan- Ngan

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tải xuống: Giay di duong