QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2022

Ngày 2/7, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức triển khai, quán triệt, học tập…

VLUTE TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN VÀ BÀN GIAO THIẾT BỊ DỰ ÁN SKIEG

Chiều 1/7, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức lễ tuyên dương sinh viên…

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC AIX-MARSEILLE (PHÁP)

Sáng ngày 13/06/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) có buổi tiếp…

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2020/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 40/2020/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Sáng ngày 06/6/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức nghi…

BÀN GIAO THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT Ô TÔ ĐIỆN

Chiều 02/6/2022, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao thiết bị phục…