CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Sáng ngày 06/6/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức nghi thức chào cờ vào tuần đầu tiên của tháng.


Một số hình ảnh về buổi lễ chào cờ
Nghi thức chào cờ là một nghi thức hết sức ý nghĩa và thiêng liêng. Giúp ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc.