THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 2023

THÔNG BÁO HỌC BỔNG DU HỌC HUNG-GA-RI

NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ-CP

TRIỂN KHAI XÉT TẶNG NGND, NGUT LẦN THỨ 16 NĂM 2023

NGHỊ ĐỊNH 62/2022/NĐ-CP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC THỐNG KÊ NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2022

Ngày 2/7, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức triển khai, quán triệt, học tập…

VLUTE TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN VÀ BÀN GIAO THIẾT BỊ DỰ ÁN SKIEG

Chiều 1/7, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức lễ tuyên dương sinh viên…