TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC AIX-MARSEILLE (PHÁP)

Sáng ngày 13/06/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) có buổi tiếp…

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2020/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 40/2020/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Sáng ngày 06/6/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức nghi…

BÀN GIAO THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT Ô TÔ ĐIỆN

Chiều 02/6/2022, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao thiết bị phục…

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ

Chiều 17/5/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức Lễ công…

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Chiều 20/5/2022, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức phát bằng…

BÀN GIAO THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT Ô TÔ ĐIỆN

Chiều 02/6/2022, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao thiết bị phục…