Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho các nghiên cứu sinh Khóa 1

Sáng ngày 06/4/2024, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho các nghiên cứu sinh khóa 1.
Theo đó, đợt này có 06 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí ô tô và 07 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí trình bày trước hội đồng đánh giá về tiến độ nghiên cứu, thông tin cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu. Qua đó hội đồng nhận xét và đóng góp chuyên môn cho từng nghiên cứu sinh để có lộ trình, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu đề tài, giúp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giải quyết các bài toán, nội dung của luận án. Ngoài báo cáo tổng quan, trong quá trình học, các nghiên cứu sinh thực hiện các báo cáo chuyên đề và seminar nhằm có cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình nghiên cứu cũng như kết quả của luận án.
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học, bàn và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bản
13 Nghiên cứu sinh đợt này là khóa đầu tiên trình độ đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí của nhà trường với thời gian đào tạo 03 năm tập trung, đánh dấu một bước phát triển mới về trình độ đào tạo, hướng đến đào tạo tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *